Welcome

Mochi Chibi

Mochi Chibi

Kích thước Dài 70 x Rộng 60 x Dày 50 cm

Shop Mochi Chibi
Mochi Big

Mochi Big

Kích thước: Dài 160x Rộng 60x Cao 50cm

Shop Mochi Big
Mochi Ball

Mochi Ball

Mochi ball có hình tròn như quả bóng, đường kính khoảng 30cm

Shop Mochi Ball
Mochi Roll

Mochi Roll

Mochi Roll có hình tròn trụ đường kinh 20cm, chiều dài 130 cm

Shop Mochi Roll
Mochi Roll mini

Mochi Roll mini

Mochi Roll mini có hình tròn trụ đường kinh 15cm, chiều dài 80cm

Shop Mochi Roll mini
Mochi Onion

Mochi Onion

Mochi Onion, chiều dài 1000mmx1000mmx1000mm

Shop Mochi Onion